Carin Nilson flyttar hem

Follow my blog with Bloglovin

Auktionshuset Gomér & Andersson har nu fått möjligheten att sälja den östgötska skulptrisen Carin Nilsons tillhörigheter och konst på auktion. Det var i förra veckan som Auktionshuset Gomér & Andersson med spänning begav sig till Karlshamn för att avhämta skulptrisens ägodelar som bevarats hos hennes närmaste vän Gunnar Lundin sedan år 1973. Nu har hemmet förflyttats till oss på Industrigatan 36 så att du kan komma på visning och se den talangfulla konstnärinnans skulpturer samt inredning.

Med stolthet visar vi ett hem som bär på en fantastisk historia!

Till AUKTIONERNA! >>

Besök oss på:
Industrigatan 36 i Linköping.

Öppet för visning:
Mån–fre kl. 12.00–18.00
Lördag Semesterstängt under juni, juli och augusti.
OBS! Stängt 6/6, 24/6 och 25/6.

Följande bilder är tagna i hemmet i Karlshamn innan föremålen transporterades.CarinNilsonHem12

CarinNilsonHem05Mängder av skulpturer i alla möjliga former och storlekar förvarades i källaren. CarinNilsonHem07Byster.CarinNilsonHem08

CarinNilsonHem09Skulpturer föreställande både människor och djur. CarinNilsonHem10Här syns bland annat porträttbysten ”Mor” näst längst till höger.CarinNilsonHem11Nilson gestaltade ofta kvinnokroppen. CarinNilsonHem13I bild syns bl.a. ”Afrodite”, ”Simhopperska” och ”Sjöjungfru”.Robin-CNAuktionshusets platschef Robin var med vid avhämtning.CarinNilsonHemEn del av Nilsons inredning.
CarinNilsonHem14Vill du veta mer om skulptrisen Carin Nilson?
Läs om hennes liv här >>

Skulptrisen Carin Nilson (1884-1973)

CarinNilson-fotografi

Skulptrisen Carin Nilson föddes år 1884 i Styra socken i Östergötland. Hennes far hette Sigfrid Nilson och var fanjunkare vid Kungliga Första Livgrenadjärregementet och hennes mor hette Hanna. Tillsammans fick de sex barn. Vid sekelskiftet flyttade familjen in till Linköping. Carin Nilson visade tidigt intresse för skulpturkonsten. Som barn skapade hon figurer av lera och enligt sin kusin A. Sundström ska hon, när hon såg en liten skulptur i ett skyltfönster, ha utbrustit att ”Jag vill också göra såna saker!”.

Nilson studerade i Styra skola och gick ut sjätte klass med bra betyg. Hon genomförde efter det en bokföringskurs år 1899 och fyra år senare en kurs i tillskärning. Hon vårdade även patienter till doktor Carl Schoug. År 1910 blev hon anställd som skrivbiträde vid Rådhusrätten i Linköping där hon stannade i två år. År 1912-1913 utbildade hon sig till sjuksköterska vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och blev därav knuten till Östergötlands Sjuksköterskebyrå. Detta gjorde att hon fick många sjukhusuppdrag runt om i Östergötland. Nilson blev sedan anställd vid dispensären (rådgivningsbyrån för tuberkulossjuka) i Linköping år 1915. I samband med detta genomgick hon även en sjukvårdskurs vid Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Anställningen kom att vara i cirka tio år med ett antal tillfälliga avbrott.

Studier i USA
Carin Nilson bestämde sig år 1921 för att resa till Amerika. Hennes bröder Sigfrid och Bengt hade redan emigrerat dit och hon tyckte att landet framstod som ett hägrande resmål. Detta ledde till att hon tog tjänstledigt och bosatte sig där i ett år. I Amerika mötte hon många konstnärer och studerade även vid en konstskola en tid. Innan Nilson reste hade hon deltagit i en teckningskurs hos Anna Ekegren i Linköping samt gått en korrespondenskurs i teckning vid Hermods. När hon återvände hem igen fortsatte hon arbetet vid dispensären, dock en aning motvilligt då det innebar en osäker framtid på grund av hög konkurrens om tjänsterna samt att hon kände en stark längtan efter att fortsätta med konststudierna.

Början på en ny karriär – konstnärsåren
År 1925, tio år efter påbörjad tjänst, avslutande Nilson sin tid som sjuksköterska. Hon hade fått avslag på en ansökan om en inspektristjänst i Barnavårdsnämnden i Linköping vilket ledde till att hon äntligen bytte yrkesbana och började som skulptris. Trots att det inte ansågs som ett riktigt yrke att vara konstnär under början av 1900-talet och inte heller accepterades enligt norm så var det ingen tvekan om att Nilson skulle kämpa för sin dröm. Hon hade som ung mött konstnären Emil Andersson-Thor som valde att gå sin egen väg och bli målare i stället för att bedriva lanthandel likt sina föräldrar. Detta möte gav henne en bild av hur det var att välja konstyrket.

Nilson ville bli professionell skulptris. Hon studerade därför på Gottfrid Larssons Konstskola år 1925-1927 samt på Konstakademin i Stockholm. Hon hade Carl Milles som lärare under hans senare period som innebar lätta, nästan flygade skulpturer. Det inspirerade Nilson till att göra statyetter med så lite kontakt med marken som möjligt. Två exempel på det är ”Rephopperska” och ”Balettflicka”.

skulpturenRephopperskanCarinNilson”Rephopperska”

Balettflicka-CarinNilson”Balettflicka”.

Genom kontakter kunde Nilson skaffa sig en ateljé och bostad på Sveavägen 98 i Stockholm. Hon studerade sedan i Paris år 1927-1928. Hennes broder Sigfrid bekostade hennes studier hos Antoine Bourdelle, Charles Despieau och Henri Arnold. Hon tog studierna på mycket stort allvar och hade lektioner både på för- och eftermiddag med olika lärare. Under denna tid hade Nilson svårt att försörja sig, hon var försatt i en mycket eländig ekonomisk situation men lyckades ändå fortsätta sina studier.

Under studierna hos Bourdelle utvecklade hon sin förmåga att skapa porträttbyster. Ett exempel på detta är hennes verk ”Gammal Kvinna” som är gjort i gips. Skulpturens skepnad kan associeras med renässanshuvuden och realistiska romerska marmorporträtt. Hon skapade även en skulptur föreställande kejsare Haile Selassie. Denna blev mycket uppskattad av både beställaren och kejsaren själv och placerades därefter i palatset i Addis Abeba. Hon skulpterade även porträtt i sten av Alice Trolle till Barnsjukhuset i Linköping, ett porträtt i brons av Nathan Söderblom som finns i Vaksala kyrka samt porträtt av sina föräldrar i granit.

SkulptrisCarinNilson-HaileSelassie”Haile Selassie”.

”Ärkebiskop Nathan Söderblom”. 

”Mor” och ”Far”.

Nilson fortsatte skulptera porträtt till år 1952 men avbröt sedan då det innebar ett mycket stort och långvarigt arbete med lite pengar i relation till arbetsinsatsen. Läraren Bourdelles intresse för kvinnokroppen med utgångspunkt i ungrenässansen fördes över på Nilson när hon studerade hos honom. Att det finns en grekisk skulpturpåverkan i hennes arbete framgår även tydligt.

Drömmen går i uppfyllelse
Under 1940-talet skapade Nilson småskulpturer. Hon skulpterade främst gracila kvinnofigurer. Inspiration fann hon under denna tid i italienska gipsfigurer. Hon sålde sina verk i sin ateljé på Sveavägen samt genom hennes syster Stina i villan i Linköping som hennes föräldrar en gång varit ägare till. Skapandet av de mindre skulpturerna blev ett stort intresse och gav henne även en trygg inkomst.

Skulptur-KvinnaMedÖppnaArmar-CarinNilson”Kvinna med öppna armar”.

Nilson skulpterade även djurfigurer. Hon besökte Skansen för att skissa björnar som hon sedan skulle skulptera. Där mötte hon prinsessan Sibylla och hagaprinnsessorna som nyfiket tittade på hennes skisser. De kom sedan att köpa skulpturer av Nilson efter ett besök i hennes ateljé. När Nilsons släktingar fick höra detta sa de att ”Nu är Carin en riktig konstnär”. Exempel på två välkända djurskulpturer hon skapat är ”Pingvin med unge” och ”Säl” i marmor.

Nilson deltog i ett stort antal utställningar. Hon fick många positiva recensioner och som sekreterare i Svenska Konstnärinnor deltog hon aktivt i många utställningsarrangemang. Hon instiftade även ett stipendium för kvinnliga konstnärer samt var initiativtagare och ordförande i föreningen Östergötlands Barn i Stockholm.

CarinNilsonBjörnar”Skansenbjörnar”.

CarinNilsonPingvinMedUnge”Pingvin med unge”.

CarinNilsonUtställningInbjudan till en av Carin Nilsons atelierutställningar.UtställningCarinNilsonInbjudan till en utställning Carin Nilson medverkade i år 1934.

Carin Nilsons villa – Villa Lugnet
Carin Nilsons villa var belägen på Tinnerbäcksgatan 15. Den hade två våningar med varsin ägare. Hennes föräldrar Sigfrid och Hanna blev ägare till den nedre våningen år 1912. Ett av deras sex barn, Stina, bodde där. Hon stannade även efter föräldrarnas bortgång år 1936. I perioder bodde även Carin Nilson där. Hon kom sedan att donera hemmet till kommunen. Villan flyttades till Gamla Linköping år 1966 och meningen var att Nilson skulle disponera huset men hindrades på grund av sjukdom. Hemmet står än i dag orört, kläder, toilettesaker och husgeråd finns fortfarande kvar. På sommaren ställs några av Carin Nilsons skulpturer ut i trädgården, det var något hon själv såg till att göra under 1950-talet. Fundamenten är en gåva till henne från Carl Milles.

En plats i Sveriges konsthistoria
Nilson var medveten om att hon skulle ha påbörjat sin karriär som skulptris tidigare men hon arbetade ändå med gott mod och självförtroende, siktade högt och var otroligt driven. År 1967 drabbades hon av en olycka som gav henne bestående ryggskador, detta ledde till att hon blev sängbunden sina resterande år. Carin Nilson avled år 1973, 89 år gammal. Trots att åren som skulptris blev relativt få så har hon efterlämnat en fantastisk samling skulpturer skapade med otrolig känsla och passion som visar att hon sannerligen var en mycket talangfull konstnärinna. Carin Nilson kommer för alltid att ha en plats i Sveriges konsthistoria.

CarinNilsonFotografiFotografi på Carin Nilson från hennes gästbok. 

Gästbok-CarinNilsonFörsta uppslaget i gästboken, målat av Nilson.

CarinNilson-medlems-ochidentitetskort  Carin Nilsons medlemskort för Konstnärernas riksorganisation.

 

Konst av Carin Nilson – nu till försäljning hos Auktionshuset!
Till auktionerna >>

 

Källa: Ennerberg, Gunnar (1997). Carin Nilson En östgötsk skulptris 1884-1973. Linköping: Nova Print AB.

http://intressant.se/intressant

Om Gomér & Andersson – Så började det

Nu är det 87 år sedan företaget Gomér & Andersson grundades den 8 april år 1929. Här kan du läsa mer om firmans historia.

David-och-NilsGrundarna David Gomér och Nils Andersson.

Gomér & Anderssons start
Den 8 april år 1929 håller Nils Andersson (1897-1981) och hans svåger David Gomér (1887-1977) auktion tillsammans på Prästgården i Rappestad. Andersson har utnämt sig själv till auktionsksrivare och Gomér till utropare. Båda är kända och aktade män i området och har sedan länge var för sig stått ortsbefolkningen till tjänst med råd och dåd i livets praktiska angelägenheter. Med en hög kunskap har de hjälpt till med bland annat kontraktskrivning, bouppteckningar och arvskifte. Nu skulle de dock för första gången uppträda som auktionsförrättare, båda utan aning om företagets kommande resa och utveckling. Denna dag, den 8 april år 1929, kom att antecknas som födelsedag för företaget Gomér & Andersson.

Auktionsverksamheten tar fart
Det hölls tre till auktioner det året med en årsomsättningen som uppgick till 8945 kronor. Mottagning skedde inom dåvarande Jordbruksbankens lokaler i Linköping. Först en gång i veckan, sedan två. Rörelsen växte och Auktionsfirman Gomér & Andersson fick fler och större uppdrag. Efter en tid kom verksamheten att utvidgas till att även omfatta förmedling av fastighetsaffärer.

De flesta auktioner ägde rum från mitten av februari till mitten av mars. Det var den mest hektiska arbetsperioden för företaget. Det som auktionerades ut under 40-, 50- och 60-talet var bland annat nötkreatur, hästar, jordbruksredskap och maskiner. 14 mars innebar fardag* respektive tillträdesdatum för arrendatorer. På fardag var det inte ovanligt att allt på en gård auktionerades ut. Den 20 oktober år 1949 hölls firmans första riktigt stora livdjursauktion. Den ägde rum vid Sickelsjö utanför Arvika. Gomér & Andersson upptog den 7 februari år 1958 fem helsidor och två spalter av tidningen Östgöta Correspondentens utrymme för annonser om vårens auktioner.

Hästhandel
Gomér & Andersson introducerade en ny form av hästhandel den 7 juli år 1954. Nils Andersson var pionjären som på Solvalla travbana auktionerade ut travhästar uppfödda av Järna stuteri. Det uppstod behov av tak för att undgå regnet men det fanns inte tillgång till några lokaler på Solvalla. Då kom baron Povel Ramel till undsättning. Knäppuppteaterns framgångsrika tältturné genom Sverige hade precis avslutats vilket innebar att firman kunde hyra det stora tältet och köpte då även in tusen hopfällbara stolar. Travhästauktionerna innebar stora pengar. Den 6 oktober år 1969 klubbades travhästar för 927.700 kronor på Solvalla.

Nils Andersson och David Gomér for runt i Östergötland och närliggande landskap för att uppträda som auktionsförrättare under ett stort antal auktioner. I herrarnas bilar fanns alltid auktionistens attribut som klubba och kryckkäpp synliga i bakrutan.

NilsAnderssonAuktionsförrättare Nils Andersson under livdjursauktion år 1967.
(Urklipp, N.T-Ö.D 21/3 1967)

Anderssons söner
David Gomérs politiska engagemang blev allt intensivare under åren, detta ledde till att han år 1961 blev ledamot av riksdagens andra kammare. Han överlät då sin andel i handelsbolaget Gomér & Andersson till Nils Anderssons söner Ingemar Rystadius och Bo Rystadius. Ingemar Rystadius kom huvudsakligen att ägna sig åt hästauktioner. Det ledde till en överenskommelse mellan bolagsmännen att Ingemar Rystadius skulle utträda firman och starta eget företag. Bo Rystadius blev då företagsledare och ändrade företagsform från handelsbolag till aktiebolag.

Auktionshuset Gomér & Andersson
Under åren minskade landsbygdsauktionerna i antal. På initiativ av Bo Rystadius startade firman en ny sektor inom auktionsrörelsen, Auktionshuset. Nu höll man återkommande lösöreauktioner inom Linköpings cityområde med premiär i januari år 1975. I början var stadsauktionerna förlagda till IOGT-lokalen vid Snickaregatan, den 6 december kunde man dock flytta till en egen auktionslokal på Slöjdgatan 7. Från år 1929-1982 höll firman totalt 5489 auktioner. År 1985 flyttade Gomér & Andersson ännu en gång, den här gången till Industrigatan 36 där firman är belägen än i dag. I mars år 2016 öppnade Gomér & Andersson ett till auktionshus på Importgatan 50 i Norrköping.

Pantbanken
Den 3 november år 1986 öppnade Gomér & Andersson en nya verksamhet kallad Pantbanken. Pantbanken förmedlar varubelåning och ligger i samma hus som Auktionshuset på Industrigatan 36 i Linköping. År 1993 utvidgades verksamheten och en pantbank öppnades även på Brådgatan 14 i Norrköping.

Mäklarhuset Gomér & Andersson
År 1998 gick Gomér & Andersson med i mäklarkedjan Mäklarhuset. Mäklarhuset är i dag Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 120 kontor över hela landet. Mäklarhuset Gomér & Anderssons kontor är beläget på Göran Dyks gata 5 i Linköping.

Familjeföretaget Gomér & Andersson består i dag av fyra starka verksamheter, Mäklarhuset Gomér & Andersson, Auktionshuset Gomér & Andersson, Gomér & Andersson Fastigheter AB samt Pantbanken. Ägare är Nils Anderssons barnbarn Annika Rystadius och Håkan Rystadius.

*Ordlista
Fardag = avflyttningsdag för säljare av fast egendom.
Arrendator = innehavare av arrende.
Arrende = avtal om rätt att bruka någons jord (eller annan egendom) mot en viss avgift.

Konst av Johan Krouthén

Målning av den berömda konstnären Johan Krouthén säljs nu på auktion hos Auktionshuset Gomér & Andersson.JohanKrouthen-konst387138. JOHAN KROUTHÉN. Olja på duk. Signerad och daterad. 1923.KrouthenJohan-konstBeskrivning: Signerad och daterad Johan Krouthén 1923 75 x 50 cm.
Hus vid sjö med solbelysta näckrosor.
Konditionsrapport: Inga anmärkningar.
Värdering: 60 000 kr.
Auktionen avslutas: 4 april 2016 kl. 21.32.

Var med i budgivningen du också! Men först:

Lär dig mer om Johan Krouthén

  • Johan Krouthén var en svensk bildkonstnär som föddes år 1858 i Linköping.
  • Han anses vara en av de första friluftsmålarna i Sverige.
  • Några av hans mest betydelsefulla konstverk är målade i Skagen. Till exempel ”Halmstackar” och ”Sovande pojke”. En av de bidragande orsakerna till att han tyckte om att måla i Skagen var på grund av det speciella ljuset där.
  • Efter en tid i Skagen kom han sedan att återvända till Linköping där han sökte modeller som kunde befolka hans landskapsmålningar.
  • Hulda Ottosson blev hans modell år 1884, de kom att gifta sig år 1886 och skaffa barn tillsammans. Hustrun avled dock endast 25 år gammal av njurinflammation. Krouthén stod då ensam kvar med två barn men kom sedan att gifta sig med Clara Söderlund. De fick fem barn tillsammans.
  • Krouthén målade landskapsmålningar men även kyrkomålningar, familjeporträtt och andra porträttmålningar.
  • Han fick sitt genombrott som porträttmålare år 1885-1886 då han avporträtterade stiftsbibliotikarien Erik Hjalmar Segersteen och Östgöta Correspondentens ägare Carl Fredrik Ridderstad.
  • Han sålde sin konst till betydande människor runt om i Östergötland samt i Jönköpingstrakten. De borgliga famlijerna i Linköping var hans främsta kunder. Han kom att bli en profil i Linköping.
  • År 1889 tilldelades han en bronsmedalj för sin målning ”Vår i trädgården” på en konstsalong i Paris.
  • Johan Kroutén avled av en hjärnblödning år 1932 och begravdes i den Krouthénska familjegraven i Linköping.
Dikt om Johan Krouthén av Torgny Lindgren:
 

 ”Se Krouthén! Se Krouthén!
Kragen stärkt, pariserblå kravatt!
Kutig rygg, krumma ben,
Brillor och vidbrättad hatt!
Spanskrör, ritstift och block!
Av äppelblom och grönska ett flor!
Och runtomkring en skock
Av ungar som skrattar och glor!
Se Krouthén! Se Krouthén!
Kutig rygg, krumma ben”

TILL AUKTIONEN >>