Om Gomér & Andersson – Så började det

Nu är det 87 år sedan företaget Gomér & Andersson grundades den 8 april år 1929. Här kan du läsa mer om firmans historia.

David-och-NilsGrundarna David Gomér och Nils Andersson.

Gomér & Anderssons start
Den 8 april år 1929 håller Nils Andersson (1897-1981) och hans svåger David Gomér (1887-1977) auktion tillsammans på Prästgården i Rappestad. Andersson har utnämt sig själv till auktionsksrivare och Gomér till utropare. Båda är kända och aktade män i området och har sedan länge var för sig stått ortsbefolkningen till tjänst med råd och dåd i livets praktiska angelägenheter. Med en hög kunskap har de hjälpt till med bland annat kontraktskrivning, bouppteckningar och arvskifte. Nu skulle de dock för första gången uppträda som auktionsförrättare, båda utan aning om företagets kommande resa och utveckling. Denna dag, den 8 april år 1929, kom att antecknas som födelsedag för företaget Gomér & Andersson.

Auktionsverksamheten tar fart
Det hölls tre till auktioner det året med en årsomsättningen som uppgick till 8945 kronor. Mottagning skedde inom dåvarande Jordbruksbankens lokaler i Linköping. Först en gång i veckan, sedan två. Rörelsen växte och Auktionsfirman Gomér & Andersson fick fler och större uppdrag. Efter en tid kom verksamheten att utvidgas till att även omfatta förmedling av fastighetsaffärer.

De flesta auktioner ägde rum från mitten av februari till mitten av mars. Det var den mest hektiska arbetsperioden för företaget. Det som auktionerades ut under 40-, 50- och 60-talet var bland annat nötkreatur, hästar, jordbruksredskap och maskiner. 14 mars innebar fardag* respektive tillträdesdatum för arrendatorer. På fardag var det inte ovanligt att allt på en gård auktionerades ut. Den 20 oktober år 1949 hölls firmans första riktigt stora livdjursauktion. Den ägde rum vid Sickelsjö utanför Arvika. Gomér & Andersson upptog den 7 februari år 1958 fem helsidor och två spalter av tidningen Östgöta Correspondentens utrymme för annonser om vårens auktioner.

Hästhandel
Gomér & Andersson introducerade en ny form av hästhandel den 7 juli år 1954. Nils Andersson var pionjären som på Solvalla travbana auktionerade ut travhästar uppfödda av Järna stuteri. Det uppstod behov av tak för att undgå regnet men det fanns inte tillgång till några lokaler på Solvalla. Då kom baron Povel Ramel till undsättning. Knäppuppteaterns framgångsrika tältturné genom Sverige hade precis avslutats vilket innebar att firman kunde hyra det stora tältet och köpte då även in tusen hopfällbara stolar. Travhästauktionerna innebar stora pengar. Den 6 oktober år 1969 klubbades travhästar för 927.700 kronor på Solvalla.

Nils Andersson och David Gomér for runt i Östergötland och närliggande landskap för att uppträda som auktionsförrättare under ett stort antal auktioner. I herrarnas bilar fanns alltid auktionistens attribut som klubba och kryckkäpp synliga i bakrutan.

NilsAnderssonAuktionsförrättare Nils Andersson under livdjursauktion år 1967.
(Urklipp, N.T-Ö.D 21/3 1967)

Anderssons söner
David Gomérs politiska engagemang blev allt intensivare under åren, detta ledde till att han år 1961 blev ledamot av riksdagens andra kammare. Han överlät då sin andel i handelsbolaget Gomér & Andersson till Nils Anderssons söner Ingemar Rystadius och Bo Rystadius. Ingemar Rystadius kom huvudsakligen att ägna sig åt hästauktioner. Det ledde till en överenskommelse mellan bolagsmännen att Ingemar Rystadius skulle utträda firman och starta eget företag. Bo Rystadius blev då företagsledare och ändrade företagsform från handelsbolag till aktiebolag.

Auktionshuset Gomér & Andersson
Under åren minskade landsbygdsauktionerna i antal. På initiativ av Bo Rystadius startade firman en ny sektor inom auktionsrörelsen, Auktionshuset. Nu höll man återkommande lösöreauktioner inom Linköpings cityområde med premiär i januari år 1975. I början var stadsauktionerna förlagda till IOGT-lokalen vid Snickaregatan, den 6 december kunde man dock flytta till en egen auktionslokal på Slöjdgatan 7. Från år 1929-1982 höll firman totalt 5489 auktioner. År 1985 flyttade Gomér & Andersson ännu en gång, den här gången till Industrigatan 36 där firman är belägen än i dag. I mars år 2016 öppnade Gomér & Andersson ett till auktionshus på Importgatan 50 i Norrköping.

Pantbanken
Den 3 november år 1986 öppnade Gomér & Andersson en nya verksamhet kallad Pantbanken. Pantbanken förmedlar varubelåning och ligger i samma hus som Auktionshuset på Industrigatan 36 i Linköping. År 1993 utvidgades verksamheten och en pantbank öppnades även på Brådgatan 14 i Norrköping.

Mäklarhuset Gomér & Andersson
År 1998 gick Gomér & Andersson med i mäklarkedjan Mäklarhuset. Mäklarhuset är i dag Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 120 kontor över hela landet. Mäklarhuset Gomér & Anderssons kontor är beläget på Göran Dyks gata 5 i Linköping.

Familjeföretaget Gomér & Andersson består i dag av fyra starka verksamheter, Mäklarhuset Gomér & Andersson, Auktionshuset Gomér & Andersson, Gomér & Andersson Fastigheter AB samt Pantbanken. Ägare är Nils Anderssons barnbarn Annika Rystadius och Håkan Rystadius.

*Ordlista
Fardag = avflyttningsdag för säljare av fast egendom.
Arrendator = innehavare av arrende.
Arrende = avtal om rätt att bruka någons jord (eller annan egendom) mot en viss avgift.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *