Dromedar – Lisa Larson

Kommer ni ihåg när vi auktionerade ut en 30 cm hög ”Bulldog” av Lisa Larson?

Nu är det dags för ”Dromedar” med en höjd på 37 cm.

Lisa Larson (född 1931) är en svensk keramiker, främst känd för sina humoristiska figurer i chamotterat stengods. Hon var verksam vid Gustafsbergs porslinfabrik åren 1954–1980. Därefter har hon arbetat som frilans och nått den internationella marknaden. Hennes figurer har framför allt blivit mycket populära i Japan.

Vill du veta mer om Lisa Larson? Läs vårt tidigare inlägg om henne här!

528641. LISA LARSON. ”Dromedar”, stengods, K-Studion, Gustavsberg.dromedarlisalarson

lisalarsondromedar”Dromedar” finns hos Auktionshuset i Linköping.
Varmt välkommen på visning! Vi bjuder alltid på nybryggt kaffe och kaka!
Mån–fre kl. 12.00–18.00
Lör kl. 10.00–14.00
Adress: Industrigatan 36 i Linköping.
lisa-larson-dromedarAuktionen avslutas den 30 nov 2016 kl. 20.05.

Lägg bud här! >>

 

Läs även:
Keramikern Lisa Larson
Stig Lindberg – en av 1900-talets främsta formgivare

Historielektion – Gustav III

gustaviii1746-1792-tuschlaveringDags för en snabb historielektion i samband med att vi har ett av Gustav III:s konstverk ute till försäljning.

Du finner det HÄR!

Men innan du skyndar över till föremålssidan, låt oss fräscha upp dina kunskaper om Gustav III:

gustaviii

Född: 24 januari (n.s) år 1746 i Stockholm.
Far: Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp
Mor: Lovisa Ulrika av Preussen.

Utbildning: Gustavs kungliga plikter påbörjades redan i ung ålder. Hans första guvernör var en av hattpartiets* främsta män, Carl Gustav Tessin. År 1756 beslutades det dock att en man vid namn Carl Fredrik Scheffer skulle inta denna roll istället. Scheffer, som även han var en ledande hattpolitiker, fick uppdraget att lära den tioåriga Gustav frihetstidens grundprinciper. Hans inflytande på Gustav kom att bli av stor betydelse för hans politiska fostran. En annan person som hade stor inverkan på Gustav var hans mor, de hade ett väldigt starkt band och delade ett stort kulturelllt intresse, framför allt för teater, konst och litteratur. Modern talade ofta om den starka personliga kungamaktens betydelse vilket kom att väcka en strävan efter att förverkliga denna hos Gustav.

Äktenskap: År 1766, 20 år gammal, ingick Gustav ett politiskt äktenskap med Sofia Magdalena av Oldenburg, dotter till den danske kungen Fredrik V och hans hustru Louise av Hannover. Gustav och Sofia Magdalena fick dessvärre aldrig någon nära kontakt, framför allt på grund av att de var mycket olika som individer.

År 1768: Gustav deltog i en aktionsplan mot de regerande mössorna i samråd med Frankrikes minister. Det övervägdes om en militärkupp skulle genomföras för att sammankalla ständerna men fredliga medel föredrogs till sist. Hattarna ville få majoritet i ständerna och det sades att aktionen skulle leda till en ökning av kungens befogenheter. Aktionen lyckades och hattarna återtog regeringen, löftet till Gustav bröts dock. Gustav blev tvungen att snabbt komma i kontakt med den franska regeringen för att få stöd för återupprättelse av kungamakten. År 1770 reste han och Scheffer till Paris och Versailles. Under resan lärde han känna Ludvig XV av Frankrike som kom att bli ett stöd för honom. Besked om Gustavs faders död gav dock resan ett abrupt slut och han blev tvungen att fara hem för att tillträda tronen.

År 1772: Kung Gustav III kom till makten och verkställde en militärkupp, det var en oblodig statskupp som satte punkt för den s.k. frihetstiden och återinförde enväldet i Sverige. Gustav III lade i samband med kuppen fram en ny regeringsform som godkändes av ständerna. Det gav honom grepp om sammansättningen av rådet samt regeringsmakten.

Svensk-ryska kriget 1788-1790:
Gustav III kände ett stort behov av att gå in i Ryssland för att återta den mark Sverige en gång förlorat. Han ville även att Rysslands inblandning i Sveriges inre angelägenheter skulle upphöra. Anfallet skedde år 1788 och kriget kom att pågå till år 1790. Detta slag benämns även som ”sjökriget” då ett flertal stora sjöslag pågick under krigets gång. Det svensk-ryska kriget avslutades i samband med slaget vid Svensksund. Detta slag kom att förändra det politiska läget radikalt och gjorde att Sverige och Ryssland slöt fred den 14 augusti år 1790 i Värälä i Finland.

Ättlingar:
År 1778 blev Gustav III och hans hustru  föräldrar till en son vid namn Gustav IV Adolf. En andra son, Karl Gustaf, föddes år 1782 men gick bort endast ett år gammal. Tidigare samma år hade även Gustav III:s mor avlidit.

Kulturella intressen:
Som tidigare nämt hade Gustav III ett stort kulturellt intresse. Under sin tid som kung var drama, konst och litteratur något han verkligen uppmuntrade till. Han visade sitt stöd genom att stifta eller återupprätta flera institutioner, till exempel Målar- och bildhuggarakademien år 1773, Svenska Akademien år 1786 samt Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien år 1786. År 1775 hade han även godkänt planen för att bygga ett stort operahus i Stockholm. Gustav III skrev själv teaterpjäser, skådespelade samt regisserade, exempelvis vid Kungliga teatern och vid Drottningholms slottsteater. Han ägnade sig även åt tecknings- och etsningskonsten.

Död:
Den 16 mars år 1792 blev Gustav III skjuten i ryggen under en operamaskerad. Attentatet genomfördes av Jacob Johan Anckarström under ledning av mössledare, generalmajor C.F. Pechlin och skulle följas av statskupp. Gustav III behöll medvetandet trots att han blivit skadad och tack vare det kunde kuppen aldrig utföras. Gustav III kämpade för sitt liv i 13 dagar efter skjutningen men avled sedan den 29 mars. Han ligger begravd Riddarholmskyrkan i Stockholm.


*Hattar
och mössor var politiska partier som växelvis satt vid makten i Sverige under åren 1718-1772.
Källförteckning:
Nationalencyklopedin, Gustav IIIhttp://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/gustav-iii, Nina Ringbom, Gustav III av Holstein-Gottorp, http://historiesajten.se/visainfo.asp?id=68, Historiesajten, hämtad 2016-11-18.
Gustav III, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13317, Svenskt biografiskt lexikon (art av Beth Hennings), hämtad 2016-11-18.

Konstnären Roj Friberg 

En framstående och säregen konstnär har gått ur tiden. Låt oss läsa om Roj Friberg:

Roy Friberg föddes den 28 juli år 1934 i Bäve församling i Uddevalla. Han arbetade som målare, grafiker och scenograf. Han utbildade sig vid Konsthögskolan Valand åren 1960–1964.

På 1960-talet framträdde Friberg som protestkonstnär. Han använde sin konst som ett uttryck för hans politiska åsikter för att provocera politiker och maktmänniskor. Friberg var engagerad i miljödebatten och skildrade bland annat förstörda landskap i sin konst. Han kombinerade fotorealism och surrealism.

Han utvecklade en personlig teknik i sitt tecknande som han kallade lacklavering. Han lackade en yta och ristade därefter fram ett motiv med nål och avslutade med att lasera med pigmentbehandlingar.

Friberg jobbade även som scenograf i ett flertal uppsättningar. Till exempel i Alf Sjöbergs uppsättning av  ”Modern” år 1971 och i Cullbergbalettens ”Krigsdans i aftonlandet” år 1979.

Från år 1966 fram till sin död var Friberg gift med konstnären Lena Permér. Roj Friberg avled natten till den 30 september år 2016, 82 år gammal.

fribergroj
Två av Roj Fribergs verk säljes nu på auktion.

rojfriberg